Terug naar de bron

Beken vormen een belangrijk landschappelijk kenmerk van de regio Twente. Onder meer door verruiging van de begroeiing, egalisatie van hoogteverschillen, door drainage en versnelde waterafvoer hebben beken veel van hun natuurwaarde verloren. Een beek begint met een bron. Wanneer deze niet goed functioneert, ontstaan verderop problemen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Van 2005 tot 2015 zullen circa zestig bronnen hersteld worden, waarvan zich een deel op particulier terrein bevindt. Dit project beoogt het verbeteren van de kwaliteit van bronnen en beekdalen op de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum, door herstel, inrichting en beheer. Bron- en beek herstel versterkt de identiteit van de regio en verhoogt de belevingswaarde van het water.

De Gelderman stichting werkt nauw samen met Waterschap Regge en Dinkel aan het herstel van het brongebied van de Stakenbeek. De bronbeek verbindt het Kalheupinkpark met de Stakenbeek.

terug naar de bron

Reacties zijn gesloten.