Activiteiten & Beleid Gelderman Stichting


Activiteiten

  • ondersteuning van stichtingen en verenigingen passend binnen de doelstelling
  • beheer van Landgoed Kalheupink, omvattend Kalheupinkpark, de eilandjes en aangrenzende weilanden. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Beleid

  • Het beleid van de stichting is gebaseerd op het instandhouden van het vermogen waardoor de continu├»teit van de stichting gewaarborgd blijft.
  • Statutair is er een beperking opgenomen ten aanzien van de jaarlijks maximaal te betalen bijdragen.
  • De wijze van verstrekken van bijdragen is vermeld onder sponsoring. Aanvragen tot sponsoring dienen te passen binnen de doelstelling van de stichting.
  • Honorering van aanvragen is ter beoordeling van het bestuur.

Reacties zijn gesloten.