De Eilandjes

Het bos De Eilandjes heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het betreft een wandelbos met een geometrisch patroon, vierkante vakken bos en rechte paden. Het park is door de heer Landreben binnen het bestaande landschappelijke patroon, van houtwallen met weilanden ertussen, gerealiseerd. Later is het park in het bezit van de familie Gelderman gekomen.

De Eilandjes vormen een belangrijk uitloopgebied voor talrijke wandelaars en trimmers. Het gebied heeft bovendien een hoge botanische waarde. Zo komen de kamsalamander en de groene salamander er nog in vrij grote getale voor.

eilandjes

Reacties zijn gesloten.