Doelstellingen

In de statuten van de Gelderman Stichting zijn de doelstellingen als volgt weergegeven:

  • De bevordering van ontwikkeling zowel geestelijk als lichamelijk van de Nederlandse bevolking, speciaal die van Oldenzaal en omstreken;

  • Het scheppen van gelegenheid tot geestelijke en lichamelijke ontspanning van de Nederlandse bevolking, speciaal die van Oldenzaal en omstreken;

  • De leefbaarheid van de stad Oldenzaal en haar omstreken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Reacties zijn gesloten.